STARÉ HODĚJOVICE

Architektonická studie novostavby rodinného domu ve Starých Hodějovicích

Autor: Martin Vojtíšek
Datum: 28.08.2022
Status: Rozpracované

Zadání
Vypracování konceptu stavby rodinného domu 5 + K2K ve svahu.