NA SÁDKÁCH

Architektonická studie novostavby rodinného domu v Českých Budějovicích.

Autor: Martin Vojtíšek
Datum: 14.04.2023
Status: Rozpracované

Zadání
Vypracování konceptu stavby pro parkování dvou obytných přívěsů a bytové jednotky 2+kk.

Stavba
S ohledem na okolní zástavbu byl zvolen styl, který respektuje architektonický ráz přilehlé stavby a tvoří tak nenásilné spojení obou nemovitostí, při zachování samostatnosti každé z nich. Stavba je tvořena několika kubusy vzájemně se prolínajících a použitím dominantních stavebních prvků – dřevo, pohledový beton a kov. Přední trakt od příjezdové komunikace je pro snadnou manipulaci s obytnými přívěsy otevřen a zajišťuje tak maximální obslužnost. Stavba je dále doplněna na západní straně o slunolam, který brání přehřívání interiéru prosklenými plochami a díky svému umístění dále slouží jako konstrukce pro solární kolektory.

Interiér
po vstupu do obytné části domu se přes prosklené plochy otevírá pohled do zahrady s již vzrostlou vegetací, což vnímám jako velký benefit a díky tomu byly velké prosklené plochy situovány právě na tuto stranu. Obytné a klidové místnosti jsou umístěny do zadní části domu s ohledem na eliminaci hluku od komunikace. Vnitřní uspořádání je koncepčně navrženo jako otevřené, s možností variability a přizpůsobení případných pozdějších potřeb.

Závěr
dům je plánován jako pasivní, doplněný o FVE, solární kolektory pro ohřev TUV a tepelné čerpadlo.